Hoe werkt de subsidieregeling nou eigenlijk?

Hieronder een overzicht met stap-voor-stap uitleg over het subsidietraject.

 • Stap 1
  Aanvraag indienen

  Bij de aanvraag vragen wij om een heldere beschrijving van het plan en de besteding van het geld. Je mag een deel of het hele bedrag wat je nodig hebt aanvragen. Het is belangrijk om goed te onderbouwen waarom de activiteit past bij de viering van 500 jaar Ooststellingwerf. Verder is het van belang dat je aangeeft voor welke groep inwoners van Ooststellingwerf de activiteit is bedoeld. Het is een eenmalige subsidie. Je kunt hier dus alleen voor de periode van 1 mei tot 1 december een aanvraag voor indienen. Het aanvragen van de subsidie kan tot 15 februari 2017.

  Lees meer over de subsidievoorwaarden
 • Stap 2
  Aanvraag compleet?

  Wij kijken of de aanvraag compleet is. Mist er bijvoorbeeld informatie of een bijlage? Dan nemen we contact op. Belangrijk:  Als je de subsidieaanvraag indient, krijg je een ontvangstbevestiging.

 • Stap 3
  Publiekswaardering

  Heb jij het plan ook op de website aangemeld? Dan kunnen inwoners jullie initiatief waarderen. De waardering wordt naast de criteria die in de subsidieregeling staan, meegenomen in de beoordeling van de aanvraag.

 • Stap 4
  Adviesraad

  Na 15 februari beoordeelt een onafhankelijke adviesraad de aanvraag aan de hand van de gestelde criteria. Ook neemt de adviesraad de publiekswaardering mee in haar beoordeling.

 • Stap 5
  Toekenning

  Uiteindelijk krijgen de aanvragen die het beste voldoen aan de criteria (zo is het bijvoorbeeld ook een voorwaarde dat het subsidie bedrag verdeeld wordt over de dorpen) en de hoogste waardering hebben, subsidie. Tot het beschikbare geld op is. Begin maart maakt de gemeente bekend welke aanvragen subsidie krijgen.

 • Stap 6
  Uitvoering

  Na de toekenning is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor de uitvoering.